Тематично разпределение и график на

академия  Художествени техники и изящни изкуства

 

Ръководител: Александър Гергинов

 

Тема

1

Въведение в художествените практики и изобразителните изкуства.

2

Стимулиране на креативността чрез ролеви игри.

3

Колажът в изкуството. Създаване на колаж по зададена тема.

4

Колажът в изкуството. Създаване на колаж по зададена тема.

5

Стилизация – плакатът като средство за презентация. Изработване на плакат по

 

индивидуален проект.

6

Стилизация – плакатът като средство за презентация. Изработване на плакат по

 

индивидуален проект.

7

Индивидуализиране на персоналните художествени умения на учениците .

 

Лекция с консултант.

8

Портрета в историята на искуството. Реализиране на портрет и автопортрет с

 

материал по избор.

9

Портрета в историята на искуството. Реализиране на портрет и автопортрет с

 

материал по избор.

10

Живописни техники. Създаване на проект за композиция в живописна техника.

11

Посещение на галерии. Лекция за съвременно изкуство.

12

Конферанс. Презентиране на постигнатите резултати.   (представителни изяви)

13

Пластични изкуства и техники. Създаване на проект на съвременна пластика.

14

Пластични изкуства и техники. Създаване на проект на съвременна пластика.

15

Пърформанс, хепънинг и съвременни методи на презентиране. Идеен проект.

16

Фотографията и видеоартът в изкуството. Реализация на проект чрез

 

фотография.

17

Фотографията и видеоартът в изкуството. Реализация на проект чрез

 

фотография.

18

Инсталация. Видове инсталации. Проект за арт инсталация.

19

Инсталация. Видове инсталации. Проект за арт инсталация.

20

Паспарту и рамка, видове. Изработване на паспарту и рамкиране.

21

Аранжиране на изложба, експозиция.   (представителни изяви)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ

в академия  Художествени техники и изящни изкуства

 

 

Собствено, бащино и фамилно име

1

Здравка Михайлова Сребрева

2

Мина Ивайлова Попова

3

Анио Кьонг Ле Хунг

4

Камелия Венева Първанова

5

Мартина Цветанова Петкова

6

Михаела Бориславова Манчева

7

Александър Адрианов Недялков